Material de les Classes Magistrals

Classes magistrals GM Herminio Herraiz

Els Grans Mestres que ens han visitat han donat els següents temes: