Material de les Classes Magistrals

Classes magistrals GM Herminio Herraiz

Temporada 2019-20

Podeu trobar algunes de les sessions magistrals online amb al nostre canal de Youtube:

Temporada 2018-19: