Recursos i descàrregues

Aquí trobaràs tot el material online que disposa el club de forma gratuïta per què milloris als escacs!

classes obertes d'escacs

classes magistrals d'escacs terrassa

programes, llibres escacs